Naspäť na hlavnú stránku

Z Bratislavy do Senca na bicykli

Tu je mapa s upravenou trasou s roku 2015.

Väčšia mapa. GPX záznam.

Nižšie je pôvodná verzia z roku 2008.

Zvyčajná cesta z Bratislavy do Senca na bicykli vedie po starej seneckej ceste. Tá je však už veľmi frekventovaná a pre cyklistu nepríjemná. Na tejto stránke sa nachádza trasa do Senca, ktorá vedie cez pekný lesopark vo Vrakuni, ide popri Malom Dunaji, poza letisko M. R. Štefánika, cez Ivanku pri Dunaji a Čeklís (Bernolákovo) a poľnou cestou do Veľkého Bielu. Trasa má 27km a je vhodná pre trekingové, krosové a horské bicykle, vedie po asfaltových, betónových a poľných cestách.

Trasa sa skladá z nasledovných úsekov:

Záznam trasy z GPS prijímača vo formáte gpx je na stiahnutie tu (192KB). Vizualizácia za pomoci Google Earth a OpenOffice Draw:

Od Kozmosu v Ružinove na konečnú zastávku električiek v Ružinove

Popis cesty začína na zastávke Clementisova v Ružinove. Z pohľadu fotky je zastávka (bus 39, 61) za chrbtom, napravo na fotke je za stromami obchod Kozmos. Zelená šípka označuje smer, ktorých sa treba uberať.


Po 200m sa parkovisková cesta sa napojí na križovatke na Mesačnú ul.


Po 100m sa medzi domami sa objaví ďalšie parkovisko, cez neho sa prejde až do veľkého parku.


Cez park sa prejde krížom.


Cez park prejdeme asi 200m, je dôležité trafiť sa do skratky cez školský dvor (brána je otvorená stále)


Zo školského dvoru sa vylezie cez ďalšiu bránu a treba ísť rovno až ku paneláku a dostať sa zaň (cesta ho obchádza z ľavej strany)


Za panelákom sa už nachádza Ružinovská ulica s električkami. Ďalej sa ide popri Ružinovskej ulici 400m až na konečnú električiek (dá sa ísť po chodníku).


Z konečnej zastávky električiek v Ružinove k Malému Dunaju

(Na konečnej električiek sa prejde na druhú stranu (ku autoškole).


Po prejdení cez prechod sa treba dostať na cestu pre autá a ísť stále po nej pomedzi garáže a záhrady (cesta sa trochu kľukatí).


Cesta napokon dôjde ku križovatke (na ľavej strane je modrý plot), tu sa odbočí doľava. Od konečnej električiek je to sem 500m.


Po prejdení popod ďiaľničný nadjazd nasleduje ostrá zákruta doprava, za ktorým je rovná cesta.


Po 500m rovná cesta dôjde ku železničnému priecestiu a za ním sa prudko stočí doprava a hneď zas doľava.


300m od priecestia sa objaví križovatka, na ktorej sa odbočí doprava.


Cesta vedie rovno a potom sa stočí doľava, po pravej strane sú záhrady, po ľavej strane je pole, 400m od križovatky sa objavia naľavo domy.


Ako sa objavia na ľavej strane domy, na pravej strane si vhodné všimnúť si prvú asfaltovú odbočku vpravo (asi 300m odkedy sa objaví prvý dom vľavo) - je to vchod do vrakuňského lesoparku.


Po vbehnútí do lesoparku cesta trošku klesne, treba urobiť esíčko a držať sa približne v smere šípky.


V lesoparku je mnoho cestičiek, ktorými sa dá prejsť naprieč. Je vhodné držať sa približne rovnakého smeru a ísť stále po asfaltových cestičkách. Správnosť smeru je možné odhadnúť nasledovne: úplne napravo od správneho smeru je Malý Dunaj, a úplne naľavo od správneho smeru je asfaltová cesta pre autá, pri ktorej sú domy. Jedna možnosť ako sa nestratiť je na každej možnej križovatke asfaltových cestičiek odbočiť na tú cestu, ktorá je viac napravo než naľavo.


Na konci lesoparku (asi 1km vzdialenosť) je detské ihrisko, pri ňom sa objaví cestička, ktorá nie je asfaltová ale pokrytá zámkovou dlažbou, ide sa po nej.


Lesopark končí pri parkovisku a dome, za tyčovými zábranami sa odbočí doprava a potom za parkoviskom doľava (mal by sa objaviť aj Malý Dunaj).


Od Malého Dunaju pri Vrakuni do Ivanky pri Dunaji

Hneď ako sa parkovisko naľavo od cestičky skončí, dôjde sa na križovatku s Hradskou ul. Hlavnú cestu treba prejsť a pokračovať po betónovej ceste, ktorá vedie priamo (Malý Dunaj je napravo od tejto betónovej cesty).


Cesta dlho vedie rovno, Malý Dunaj je stále napravo, zopár metrov od cesty. Odbočky doľava si nevšímať.


Naľavo od cesty sa nachádza čistička odpadových vôd a kúsok za ňou sa z betónovej cesty stáva štrková. Stále rovno.


Cesta sa dostane na pole (napravo je stále Malý Dunaj), stále rovno.


Cesta dôjde ku plotu a zo štrkovej sa zmení na betónovú. Chvíľu vedie popri plote (plot je naľavo od cesty).


Potom sa objaví napravo most, na ktorom je svetelná navigácia letiska. Tu sa naša cesta odpojí od Malého Dunaja, odbočí sa doľava a treba ísť po betónovej ceste. Od spomínanej poslednej križovatky na Hradskej ul. ešte vo Vrakuni sme šli 2,6km rovno.


Cesta je niekoľko kilometrov betónova, naľavo je plot letiska, napravo pole. Stále rovno.


Odrazu sa cesta prudko stočí doprava, stále popri plote. Od posledného odbáčania sme šli 1,9km priamo.


Za plotom naľavo sa objaví orientačný bod, letištný radar v podobe veľkej bielej gule.


Kúsok za radarom je parkovisko, tu naša cesta vedie doľava a zmení sa na asfaltovú.


Cesta vedie vcelku rovno, naľavo je plot, napravo pole, v diaľke už vidieť Ivanku pri Dunaji.


Cesta dôjde k mostu, za ním je Ivanka pri Dunaji, cez celú dedina sa ide stále rovno.


Z Ivanky pri Dunaji do Senca

Uprostred dediny je križovatka, na ktorej je vhodné dať si pozor, hlavná cesta prichádza zľava.


Napokon cesta dôjde na väčšiu križovatku za ktorou je park, hlavná cesta odbáča vľavo, ideme po nej. Od mostu na začiatku dediny až sem je to 1,56km.


O kúsok ďalej sa hlavná cesta končí, na križovatke sa napojíme na cestu vedúcu viac doprava.


Cesta vedie stále rovno a je pomerne frekventovaná. Po chvíli sa skončí Ivanka pri Dunaji.


Po asi 1100 metroch cesta príde do Bernolákova. Cez túto obec sa ide stále po hlavnej ceste.


Cesta prejde cez most, stále rovno. Pred mostou je odbočka vpravo na Novú dedinku, nevšímame si ju.


Cesta sa trochu kľukatí, držíme sa na hlavnej. Asi 800 metrov za mostom sa objaví križovatka, na ktorej odbočíme vľavo.


Nasleduje železničné priecestie a tesne za ním odbočíme doprava.


Chvíľu sa ide rovno a potom prvou odbočkou doľava (pri obchodíkoch).


Po tejto ulici nasledujúcich 400m rovno (cez viacero križovatiek) až sa objaví stopka. Tu odbočíme doprava.


Po ulici stále rovno (530m), až sa objaví stopka a cesta tu križuje širokú a frekventovanú starú seneckú cestu. Treba ísť rovno.


Cesta vedie stále rovno, zatiaľ je asfaltová, naľavo sa prejde popri autovrakovisku, napravo bude roľnícke družstvo.


Cesta sa postupne zmení na poľnú, občas s náznakmi betónu. Stále rovno.


Popri ceste sú po pravej strane postupne tri jazerá. Stále rovno.


Za druhým jazerom sa cesta trošku stáča a rozdvojí sa, obe cesty vedú vedľa seba, niekedy je v lepšom stave pravá, inokedy ľavá.


Poľné cesty sa spoja a cesta vyústi pri skládke na asfaltovú cestu, ideme po asfalte smerom viac doprava, v diaľke už vidieť Veľký Biel.


Na pravej strane sa objaví tretie jazero a potom sa ocitneme na križovatke, správna je cesta viac vpravo (v podstate je to rovno :). Po nej treba ísť stále rovno cez celú obec. Od autovrakoviska za Bernolákovom až sem ku jazeru sú to asi 3km.


Po prejdení jedného kilometra cez dedinu prídeme ku veľkej a frekvenovanej ceste, ide o starú seneckú cestu. Po nej sa dostaneme do Senca (1,2km po tejto ceste).


Minieme vstupnú tabuľu do Senca a zamierime po ceste ktorá vedie popri benzínovej pumpe popod nadjazd (zákaz vjazdu je len dočasný, stavia sa nové tesko, na bicykli je prejazd bezproblémový).


Na prvom kruhovom objazde pri tesku ideme rovno.


Na druhom kruhovom objazde pri Bille je viacero možností. Cesta rovno vedie do centra Senca. Cesta viac napravo (keď sa ide po nej, Billa bude po pravej strane) vedie ku Slnečným jazerám.


Koniec cesty.