Irán 2003

[root]  [obsah]  [slovník]  [previous]  [next]

Kúpanie sa v Perskom zálive

Bušehr - kúpanie sa v Perskom zálive
Tento prístav sme pôvodne nemali v pláne navštíviť, a doteraz hodnotíme oné miesto ako najnehostinnejšie na celej našej ceste. Kedy sa diabol rozhodol zriadiť si na zemi peklo, Bušehr by patril medzi vážnych kandidátov.
Dorazili sme podvečer, po celodennej ceste prehistorickým autobusom. Skutočnosť, ktorá sa jednoducho nedala prehliadnuť, bolo až nechutne sálavé teplo v spojení s vysokou vlhkosťou vzduchu.
Do piatich minút sme na sebe nemali suchý jediný kus oblečenia.
Na niekoľko etáp sme sa prebojovali sme sa až na pláž, dúfajúc, že aspoň ponorenie sa do vĺn mora nám bude zadosťučinením v tejto vyhni. 
Na veľké prekvapenie, vojsť do vody vyvolávalo rovnaké pocity ako vnoriť sa do horúcej vane. Voda bola snáď teplejšia než vzduch, trochu pálila a o akom takom osviežení bolo možné hovoriť až vtedy, keď sa človek vynoril nad hladinu a ovial ho vánok.
Na tejto pláži mali ženy zakázané sa kúpať, muži sa kúpali zväčša v plavkách, i keď niektorí hanblivci liezli do vody úplne zahalení. Spoločné kúpanie mužov a žien bolo možné iba na tzv. rodinných plážach, okrem nich existovali oddelené mužské a ženské časti pobrežia.


Ulička v Bušehri, v strede je odpadový kanál

Po zotmení sme sa rozhodli nájsť si miesto na spanie. Vzhľadom na to, že na pláži bolo neúnosne veľa ľudí, presunuli sme sa do jedného z parkov v meste. Ako vraví Fedor, bolo to spanie par excelance. Teplota vzduchu mala celú noc stabilných tridsať stupňov, vôkol nás krúžili muchy, všetky veci sme mali mokré akoby sme sa v nich vykúpali a vietor sa ani nepohol. K dobrej nálade neprispieval ani fakt, že stred parku využívali motorkári sťaby skratku a navyše sme svojimi karimatkami prerušili mravčiu dopravnú tepnu a už sme sa týchto zvieratiek nezbavili. Fedor bol na ďalší deň dokonca zdvorilo vykázaný z autobusovej čakárne po tom, čo mu z batoha vyliezlo menšie mravenisko.
Ani ľudia nám nedali pokoj. Ako prvý prikvitol bezzubý páchnuci bezdomovec, ktorý si vyhliadol moju karimatku a sadol si na ňu. Vydával zvláštne zvuky, zrejme vyjadrujúce priateľské úmysly, ktoré následne deklaroval snahou bozkávať sa. Zdvorilo som odmietol, no i tak som sa pred jeho odchodom nevyhol podaniu špinou čiernej ruky.
Ako ďalší sa uprostred noci zjavil starý dedo, zrejme strážca parku. Udrziaval si bezpečný odstup, no o to viac na nás nediplomaticky kričal, až sme pochopili, že nie sme v jeho rajóne vítaní. Rozhodli sme sa zvoliť ignoranciu, a táto metóda asi po polhodine slávila úspech; dedo zo zvesenou hlavou zmizol a už sa neukázal.


Mestský prístav

Ďalší deň sme sa rozdelili - Fedor bol po hodine chodenia mestom natoľko zničený, že spal v klimatizovanej čakárni na autobusovom termináli, a ja so Stanom sme ležali na pláži a bojovali so zakúpeným melónom. Okolo obeda sa pláž úplne vyľudnila, čo sa ukázalo byť príležitosťou pre miestnych zlodejov. Zatiaľ čo sme ležali vo vode, jeden z nich ukradol Stanovi foťák. Tento sme napokon zachranili, a zlodej nám ešte začal vysvetľovať, aký sme neopatrní a hlúpi. Na políciu sme sa ani nepokúšali ísť, vzhľadom na to, že sme v celom Busehri nestretli jediného po anglicky hovoriaceho jedinca.

Irán 2003

[root]  [obsah]  [slovník]  [previous]  [next]