[naspäť na hlavnú stránku]

Obsah

Ešte pred vnorením sa do deja je vhodné prečítať si tento slovník pojmov a skratiek, ktoré sa budú neskôr v texte používať.

Názvy miest sú zväčša písané v anglickom fonetickom prepise z perštiny, zatiaľ čo pri ostatných perských slovách je uprednostnený slovenský prepis.

Vzhľadom na to, že mnohé informácie sa k nám doniesli ústnym podaním, pravdepodobne sa tu nachádadzajú i nepravdivé či skreslené informácie.Divokým Kurdistánom (Takht-e-Soleyman)
V hlavnom meste (Teherán)
Najvyšší vrch krajiny (Mt. Damavand, 5671 m.n.m.)
Najsvätejšie mesto (Maschad)
Púštna citadela (Bam)
Kermán
Mesto Peržanov (Persepolis)
V iránskej rodine (Shiráz)
Kúpanie sa v Perskom zálive (Busehr)
Pod mostami Esfahánu
Tam, kde študoval Najvyšší (Qom)
V horách severného Iránu (Masule)
Pri Kaspickom mori (Bandar-e-Anzali)
Cesta do Iránu a naspäť[naspäť na hlavnú stránku]